ورود به سایت |  12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
شهردارى تهران
..:: محلات » هم اندیشی برون سازمانی ::..
  جستجو

هم اندیشی محله :
در این سامانه گزارش نشست های مردمی نخبگان اثر گذار و صاحب نظران و محلی در خصوص مشکلات و آسیب های محله و راه کارهای ارائه شده از سوی آنان ثبت شده است
منطقه:
ناحیه:
نام محله:
قسمتی از نام محله :
ردیفمنطقهناحیهمحلهموضوع هم اندیشیتاریخ برگزاری هم اندیشیانتخاب
First Page Previous Page
Next Page Last Pagertl
Page size:
select
 865 items in 87 pages
1 125آبشارمعضل زباله در معابر خیابان تقوی شیرازی و خیابان شیرمحمدی
2 125آبشارمعضل آب گرفتگی معابر محله آبشار
3 125آبشارترویج شعائر فرهنگی و اسلامی در محله آبشار
4 1516تاثير اماكن بي دفاع محله در جذب معتادين خيابانگرد و ارائه راهكار جهت حل اين
5 1516تاثير مشاغل آلاينده (ضايعاتي) در جذب معتادين خيابانگرد و ارائه راهكار جهت حل اين مسئله
6 1516بررسی وضعیت مجموعه ورزشی شهید باباخانی و پتانسیلهای محلی و فرامحلی در جهت استفاده عمومی از آن و ارائه راهكار جهت حل اين مسئله
7 124تختيراهکارهای پیشگیری از مصرف دخانیات و موادمخدر از طریق مشارکتهای مردمی با تأکید بر کوچه بهشت
8 124تختيارتقاء کیفی برنامه های فرهنگی-مذهبی مساجدمحله به منظورتوسعه هویت دینی در میان جوانان محله با تأکیدبرمسجدیزدی
9 22چوب تراشنا امنی کوچه و خیابان
10 22چوب تراشوجود فضا های بی دفاع شهری
شهرداری تهران   شرایط استفاده  اظهارنامه خصوصی
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1398 - 1385