ورود به سایت |  12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
شهردارى تهران
..:: تشکیل پرونده حفاری ::..
  جستجو

 

کمينه
بسمه تعالی
شهروند گرامی:
سرویس حاضر مخصوص شرکتهای خدماتی (آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات) برای ثبت درخواست های مربوط به اخذ مجوز حفاری تهیه شده است. و از تاریخ 1 اردیبهشت 92 به صورت آزمایشی بین شهرداری منطقه 7 و شرکتهای آب و فاضلاب و برق فعال گردیده است.
سرویس پیگیری مخصوص شهروندان پس از طی مراحل آزمایشی در دسترس قرار خواهد گرفت

شهرداری تهران   شرایط استفاده  اظهارنامه خصوصی
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1398 - 1385